Przejdź do treści

Projekt uchwały ws ustawy o IPN

NWZC SWS w sprawie projektu uchwały o IPN złożyło projekt uchwały o nowelizacji ustawy o IPN.
Wszystkich zainteresowanych prosi o wyrażanie opinii o przedstawionym projekcie.

Projekt uchwały w sprawie nowelizacji ustawy o IPN
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SWS obradujące w dniu 10 lipca 2018 r. w Warszawie
- z uznaniem przyjmuje nowelizację ustawy o IPN, usuwającą art. 55a i 55b;
- zwraca uwagę, że w ustawie pozostały zapisy godzące w wolność słowa w odniesieniu do stosunków polsko-ukraińskich;
- podkreśla, że wolność słowa, jako podstawowy atrybut demokracji, co do zasady nie powinna być ograniczana.