Przejdź do treści

Ustalanie kapitału początkowego po nowelizacji - przypomnienie

Nowe zasady ustalania/ przeliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z uwzględnieniem okresów składkowych/uznawanych za składkowe

(Stanowisko Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 6 czerwca 2021 roku) - link:

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2565-nowe-zasady-usta…