Przejdź do treści

Z A P R O S Z E N I E na „Uroczystość upamiętnienia działaczy NSZZ 'Solidarność' oraz więźniów politycznych okresu staniu wojennego”

Z A P R O S Z E N I E

„Uroczystość upamiętnienia działaczy NSZZ 'Solidarność' oraz więźniów politycznych okresu staniu wojennego”

Sobota 26 sierpnia, 13.00

Archiwum Akt Nowych w Warszawie – ul. Hankiewicza 1

Ważne!

Osoby zainteresowane udziałem w uroczystości prosimy o mailowe potwierdzenie swojej obecności

do 21.08.2023 r.

Na adres: marcin.zienkiewicz@aan.gov.pl

 

 

 

 

 

Program uroczystości:

Sobota 26 sierpnia, 13.00