Przejdź do treści

Zmarł Jerzy Jastrzębowski (1937–2022) spiker i szef warszawskiego radia „Solidarność”

Zmarł Jerzy Jastrzębowski (1937–2022) spiker i szef warszawskiego radia „Solidarność”.

Niech spoczywa w pokoju

O miejscu i dacie pogrzebu poinformujemy w terminie późniejszym.

Jastrzębowski Jerzy Michał (ps. „Pawełek”, „Leszek”), ur. 27 IX 1937 r. w Warszawie, zm. 24 X 2022 r. w Warszawie. Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1959)

1956 w ZMP, 1973 w ZMS

1959–1981 pracownik (do 1961 lektor, do 1977 spiker, nast. st. redaktor) Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”.

Od XI 1980 członek NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. członek Komisji Zakładowej w PR, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, IX–X 1981 delegat na I KZD, od X 1981 członek KK, 11 XII 1981 wyznaczony przez KK do organizacji i prowadzenia prac Rady ds. Środków Społecznego Komunikowania przy KK.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 1982 autor tekstów do KOS, IX 1982 – IV 1983 (po aresztowaniu Zbigniewa Romaszewskiego) szef i spiker warszawskiego Radia „Solidarność”, 14 IV 1983 aresztowany, 29 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, w VIII 1984 wyjechał do Kanady, w II 1986 powrócił do Polski, 1984–1990 współpracownik i publicysta paryskiej „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, 1985 polonijnego „Związkowca”, 1986–1991 „Tygodnika Powszechnego”. Od 1986 pracownik Prywatnego Zakładu Nauki Języków Obcych „Mateusz International” w Warszawie, w 1987 wyjechał do Kanady, 1987–2002 starszy redaktor – depeszowiec kanadyjskiego radia publicznego CBC, w 1989 powrócił do Polski, od 2002 na emeryturze.

31 VIII 1976 – 16 XI 1978 rozpracowywany przez Wydział XI Departamentu I MSW w ramach sprawy krypt. „Sylwan”, 22 X 1981 – 20 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. XIII / Wydz. XII Dep. II MSW w ramach SOS krypt. „Handlowiec”, od 23 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOR, 27 VI 1986 – 15 VII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR „Handlowiec”, 15 VII 1986 – 28 II 1989 rozpracowywany przez Wydział III-2 SUSW w ramach KE krypt. „Handlowiec”

Grzegorz Majchrzak

Źródło: Encyklopedia Solidarności