Przejdź do treści

Zmarł MAREK CZEKALSKI

2 kwietnia zmarł MAREK CZEKALSKI

ur. w 1953 r. w Łodzi, absolwent Politechniki Łódzkiej.

Od 78 r. współpraca ze środowiskiem korowskim w Łodzi: drukowanie "Biuletynu Informacyjnego" i pisma "Spotkania" (z W. Hemplem).

Kolportaż książek i wydawnictw "drugiego obiegu", później Tygodnika "Mazowsze" w łódzkich zakładach pracy (z Henrykiem Kanią, Anną Bazel i "Arturem").

Od sierpnia 80 współtworzy NSZZ "Solidarność" w Łodzi (szef Komisji Zakładowej "Polanilu", członek zarządu Regionu Ziemi Łodzkiej, przew. Ogólnopolskie Komisji Włókniarzy, delegat na I Zjazd "S".

Internowany 13.XII.81 bierze udział w ośrodku w Łowiczu w głodówce przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i innych manifestacjach.

Bierze udział w pomocy ośrodka ojców franciszkanów (Dąbrowa) na rzecz pozbawianych pracy z powodów politycznych (z Pawłem Lipińskim), oraz w pracach Komisji Interwencyjnej "S" (Romaszewscy, J. Śreniowski, Anna Bazel).

Działalnośc w RKW (82-88) z M. Edelmanem, R. Kostrzewą, J. Dłużniwskim, P. Lipskim). Kontaktuje się z podziemnymi strukturami "S" w zakładach pracy (kolportaż wydawnictw podziemnych, także udział w wydawaniu "Głosu Łodzi" (pisali Jacek Kwasniewski, M. Markiewicz, M.Cypryk).

Uczestniczy w prelekcjach, dyskusjach i imprezach kulturalnych (org. przez T. Filipczaka i M.Michalika) ośrodka ojca Miecznikowskiego przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych.

Inwigilowany, zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB; rewizje, odmowy paszportu (w 83 i 85 r.). Pobity w obozie dla internowanych w Kwidzyniu (internowany 13.XII.81 w łęczycy, łwiczu i Kwidzyniu wypuszczony 13.XII.82). Po wyjściu zwolniony z pracy w "Polamilu".

Członek ROAD, UD i UW, były prezydent Łodzi, obecnie bezrobotny.

Źródła: ankieta (vcz), "Kartki Trautman" W.Domagalskiego, "Ojciec Stefan SJ" M.Golickiej-Jabłonskiej, inf. wł.

Za: Słownik niezależni dla kultury - Łódż

http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl/lodz/index.php?page=wysyp_l&…