Przejdź do treści

ZUS - świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Wnioski o świadczenie wyrównawcze można składać od 15 października.

Poniżej zamieszczone zostały (patrz link) aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.
Wniosek ER-SWA
Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych. Publikacja formularza: 12 października 2020 r.
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-ren…