Przejdź do treści

Niezależni dla kultury - Łódź

Data zakończenia projektu

Stowarzyszenie Wolnego Słowa Oddział w Łodzi, działając w ramach ogólnopolskiego projektu, prezentuje bazę zawierającą biogramy osób z Łodzi i regionu łódzkiego zaangażowanych w działalność opozycyjną wobec komunistycznych władz PRL lub na rzecz niezależnej kultury.

Zespół składający się z ankieterów, konsultantów i osoby odpowiadającej za archiwizację danych, przygotował wstępne wersje ponad 600 not biograficznych, które będą uzupełniane i korygowane, a sama baza - poszerzana o kolejnych działaczy.

Ankieterzy: Mariola ANDRZEJCZAK (ma), Stefan CYRULIŃSKI (sc),Tomasz CZARNECKI (tc, tcz), Viola CZEKALSKA (vcz), Grzegorz DĘBOWSKI (db), Włodzimierz DOMAGALSKI (wd), Tomasz DYNIAK (td), Jerzy FRIEDRICH (jf), Wojciech HEMPEL (wh), Maria JAŚKIEWICZ (mj), Zofia KOTKOWSKA-MICHALSKA (zkm), Iwonna KSIĄŹEK (ik), Zenobia ŁUKASIEWICZ (zł), Artur MICHALSKI (am), Małgorzata STANISZEWSKA (ms), Ewa SUŁKOWSKA-BIEREZIN (esb), Barbara SZAFRAN (bsz, bs), Dawid TATAROWSKI (dt).
Konsultanci: Tomasz FILIPCZAK, Wojciech HEMPEL, Władysława ZBROŃSKA.
Archiwizacja danych: Krzysztof BRONOWSKI.

Dziękujemy wszystkim osobom, które udzielały informacji i dostarczały materiały źródłowe, prosząc równocześnie o wskazywanie błędów i kierowanie innych uwag i uzupełnień pod adres: incipit@home.pl

Chcemy podkreślić, że występowanie bądź niewystępowanie w bazie poszczególnych nazwisk nie świadczy w żadnym sensie o ich randze, a jedynie o stopniu trudności w dotarciu do poszczególnych osób lub informacji o nich w terminie wyznaczonym umową. Z uwagi na niekompletność uzyskanego materiału nie zamieszczaliśmy w prezentowanych biogramach danych dotyczących odznaczeń i nagród.
W razie otrzymania potwierdzonych informacji o agenturalnej przeszłości któregoś z działaczy opozycji, baza będzie odpowiednio modyfikowana.

Zespół Redakcyjny

Podmioty dofinansowujące

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łódź