Przejdź do treści

Powrót Piłsudskiego

Data zakończenia projektu
więcej informacji

Próba nakłonienia Piłsudskiego do złożenia deklaracji, że nie wystąpi przeciwko Niemcom spotkała się z odmową. W związku z niepewną sytuacją w Berlinie wieczorem Piłsudski z Sosnkowskim specjalnym pociągiem wyjechali w kierunku Warszawy. Jechali przez stacje w Kostrzyniu nad Odrą, Krzyżu i Nakle. W Toruniu nastąpiło zatrzymanie pociągu przez urzędującą na dworcu Radę Żołnierską i Robotniczą. W Aleksandrowie Kujawskim pociąg przekroczył dawną granicę rosyjsko-pruską. W Warszawie na Dworcu Wiedeńskim pociąg pojawił się tuż po godz. 7.00. Tu czekali na przyjezdnych: członek Rady Regencyjnej księciem Zdzisławem Lubomirskim i dowódcą Komendy Naczelnej POW, Adamem Kocem. Towarzyszyli im rotmistrz Stanisław Rostworowski, Aleksander Prystor wraz z małżonką, Kazimierz Stamirowski z żoną, ppor. Konstanty Abłamowicz i dziennikarz Wacław Czarski.

Źródło: pilsudskiinfo.pl