Przejdź do treści

Kalendarium

30.11.2021

Zgodnie z ustawą, każda osoba o potwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 31 grudnia 2021 r.

czytaj więcej

29.11.2021

W tym roku przypada 40.

czytaj więcej

18.10.2021

Pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych – poradnik dla osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono

czytaj więcej

07.10.2021

Tegoroczna nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wprowadziła możliwość korzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku, a także podniosła ustawowe p

czytaj więcej

21.09.2021

 Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole przy ul.

czytaj więcej

11.08.2021

Dodatkowe wyjaśnienia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie realizacji przez organy emerytalno-rentowe regulacji prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 roku  

czytaj więcej

12.07.2021

"Dla naszego środowiska 13 grudnia 1981 roku był wielką tragedią i najcięższą próbą. Środowisko osłabione zdrowotnie i ekonomicznie między innymi represjami stanu wojennego teraz szybko odchodzi na wieczną wartę.

czytaj więcej