Przejdź do treści

Kalendarium

18.10.2021

Pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych – poradnik dla osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono

czytaj więcej

07.10.2021

Tegoroczna nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wprowadziła możliwość korzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku, a także podniosła ustawowe p

czytaj więcej

21.09.2021

 Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole przy ul.

czytaj więcej

11.08.2021

Dodatkowe wyjaśnienia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie realizacji przez organy emerytalno-rentowe regulacji prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 roku  

czytaj więcej

12.07.2021

"Dla naszego środowiska 13 grudnia 1981 roku był wielką tragedią i najcięższą próbą. Środowisko osłabione zdrowotnie i ekonomicznie między innymi represjami stanu wojennego teraz szybko odchodzi na wieczną wartę.

czytaj więcej

08.07.2021

Wyjaśnienia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie sposobu realizacji nowych zasad ustalania/ przeliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego

czytaj więcej

08.07.2021

Nowe zasady ustalania/ przeliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z uwzględnieniem okresów składkowych/uznawanych za składkowe (Stanowisko Urzędu do Spraw Kombatantów i

czytaj więcej